Displayverpakking

Display packaging combine primary with secondary packaging.

Displayverpakkingen verenigen de primaire verpakking met de secundaire verpakking. Voor produkten die in de detailhandel op een prominente plaats aangeboen worden, is in eerste instantie een veilige verpakking nodig voor de aanlevering. Daarop aansluitend moet de verpakking, eventueel na een kleine wijziging, het product optimaal presenteren.

En dat tegen een economisch verantwoorde prijs.

Als u in een vroeg stadium van onze know how gebruik maakt, kunnen wij een optimale displayverpakking ontwikkelen en aansluitend in elke seriegrootte economisch produceren.

Daag ons uit met uw verpakkingsopgave, of het nu een wijnfles is die representatief verpakt moet worden of een analyseapparaat dat ook na een ruw transport volledig funtioneel moet zijn.