In het gebruik - valbescherming

Kwetsbare producten hebben, om van de fabrikant naar de eindklant te komen, volledige bescherming nodig.

In het productiestadium is de hele routing duidelijk en vastgelegd. Iedereen kent de waarde van het produkt.

Bekende voorvallen tijdens het transport zijn:

  • val op het bodemoppervlak
  • val op een hoek
  • val op een zijkant
  • draaien
  • schudden
  • trillen
  • warm/koud temperatuurwisseling
  • vocht

Alle voorvallen kunnen tot een beschadiging van het produkt leiden.

Als grenswaarde kan, voordat een beschadiging optreedt, een G-factor gelden.

Er zijn tabelwaarden volgens DIN 55471 „polystyreen-schuim voor verpakkingsdoeleinden“ of eventueel zelfs voorschriften van de fabrikant.

Volgens DIN-norm 55471, van toepassing op kwetsbare goeden zoals bijv. precisie-instrumenten, geldt een G-waarde van 15 tot 20 als grenswaarde.

Niet kwetsbare machines of gereedschappen weerstaan een G-kracht van meer dan 110. Deze waarden zijn richtwaarden om tot de constructie van een optimale bufferverpakking te komen. Vervolgens dienen berekeningen voor de basisconstructie. De ervaring van onze verpakkingsontwikkelaar vloeit dan samen in de constructie. Op het eind wordt de verpakking aan een valtest onderworpen om de valwaarden te bevestigen. Pas na het bereiken van de gestelde grenswaarden verlaat de verpakking de ontwikkelingsafdeling.

Trouw aan ons credo „bij ons mag het ingewikkeld zijn“ kunt u ons met zeer kwetsbare apparaten confronteren.

Wij vinden de oplossing zodat het transport uw product niet beschadigt.

Daag ons uit met uw verpakkingswens, of het nu om een wijnfles gaat die representatief verpakt moet worden, of om het analyseapparaat dat ook na een ruw transport nog volledig functioneel moet zijn.